Zalecamy wpłatę dotacji na konto bankowe lub na PayPal.

Konto bankowe Millennium: 73 1160 2202 0000 0003 0208 8045

Tytuł przelewy musi zawierać nick gracza oraz kwotę odpowiadającą przedmiotom poniżej.

Konto PayPal: https://www.paypal.me/SheepCraftpl